Dyplomy

  2015

  Uzyskany dyplom zawodowy w Holandii,
  który zawiera wiedzę z konstrukcji odzieży damskiej i dziecięcej.

Dyplom NL

  Raport z egzaminu w Holandii

Raport egzaminu

  2002

  Uzyskany tytuł zawodowy we Wrocławiu o zawodzie technik technologii odzieży.

Dyplom PL

  1999

  Wyróżnienie w Zasadniczej Szkole Zawodowej na zajęciach z praktyki zawodowej.
  Ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzegu
  o zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej.

Wyróżnienie

Świadectwo

... do góry >>