Kim jestem ?

Nazywam się
Ewa Kołodziejczyk.
Aby zaakcentować oryginalność i niepowtarzalność moich prac, są one opatrzone moim pseudonimem artystycznym „Iwakki”. 

© Copyright 2012 Iwakki - All Rights Reserved

Build a site - Get more